10 "klarsynte" dyretolker klarte ikke oppdraget.

Da hunden Pinja forsvant, ble ti klarsynte satt på saken.  En av Dyretolkerne som selv driver  Dyretolk skolen, sier hun prøvde å nullstille seg, for å fjerne egne tanker,

  Selvsagt gjorde de dette gratis.  Men dette var ett engangstilfelle, siden det tross alt er dette de lever av.  Uten en gang å nevne reklamen, som de her får helt gratis. http://www.f-b.no/nyheter/pinja-er-sett-i-live-1.6033960

Hunden gikk selv inn i ett av katteburene som var satt ut i området.

  Selv med 10 klarsynte i aksjon, klarte de ikke oppgaven.

  Og det er da man kan undres over om utdannelsen er spesifik nok?   Kurset koster 74.000 kr, og man kan søke støtte hos NAV til  "Marsvin healing"   http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/arbeidsliv/article57846.z

 

HPV er ett utspekulert virus.

HPV er forkortelsen for  Humant Papillioma Virus  . 

Det finnes over hundre forskjellige typer HPV. Noen HPV typer kan forårsake vanlige vorter på hender og føtter. Noen typer kan gi kjønnsvorter. Noen typer er årsak til celleforandringer og kreft.

Noen av disse typene kan gi oss store plager.  To typer HPV 6 og 11,  gir over  90 prosent av  synlige kjønnsvorter, som trenger behandling.  6 000 blir hvert år behandlet for å få disse fjernet.  Disse blir man vaksinert mot med Gardasil.

Noen av de andre virustypene vil gi infeksjoner, som hverken vil synes eller føles.  Kvinner som får slike infeksjoner vil ikke merke det.  Og de aller fleste vil kvitte seg med den i løpet av 6-24 måneder.  Er egentlig ganske rart at man kan gå med en infeksjon i 2 år uten å merke det..  

Kondom gir ikke full beskyttelse mot smitte, fordi viruset også kan befinne seg på huden i området rundt kjønnsorganene.

Viruset kan gjemme seg i slimhinner i opp til 20 år, hos noen.  Da er man og smittebærer av viruset. 

Det kan ha noe å si, hvor mange man har hatt sex med.  Men ikke nødvendigvis.  Det kan like gjerne være din partner som har hatt sex med flere, før deg, eller bare vært uheldig, og truffet den ene, som var bærer av viruset. 

Men når 90 % av befolkningen, vil bli smittet av HPV en eller flere ganger i løpet av livet, så vil det si at de aller fleste har hatt viruset.

 Noen kan gå med viruset  så lenge som 20 år.  Før det gir seg til kjenne, som celleforandringer, og i noen tilfeller kreft.  Som blir oppdaget gjennom screening, eller at man blir syk av kreften. 

Mange tror at celleforandringer er kreft.  Det er feil. 

 
Gjennom screeningprogrammet oppdages det hvert år 22 000 kvinner med unormal celleprøve.  Disse blir fulgt opp.  De fleste kvitter seg med celleforandringene uten noen form for behandling.  
Men ca. 3 000 må ha kirurgisk hjelp, til å få celleforandringene fjernet. En liten del av livmortappen skjæres av, et inngrep som kalles konisering.  Det er for å forebygge at dette utvikler seg til kreft.
  Kvinner i Danmark som må koniseres, vaksineres med Gardasil etter konisering, for å forhindre ny smitte.  Slik at de ikke må koniseres flere ganger.  Noe som kan føre til problemer ved graviditet og fødsel. Livmorhalsen kan få problemer med å bære frem barnet til full tid.  Abort og for tidlig fødsel, som følge.
 
Det er viktig å vite at HPV kan forårsake mange andre typer kreft.  Viruset må være tilstede, for at enkelte kreftformer utvikler seg. 
 I 2008 fikk 1.528 personer HPV relatret kreft.  Både kvinner og menn.
                       HPV er relatert til   
    
100 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft
                          
                        90 prosent av alle tilfeller av vaginalkreft                                    
80 prosent av alle tilfeller av analkreft
40 prosent av alle tilfeller vulvakreft
50 prosent av alle tilfelle peniskreft
24 prosent av alle tilfeller av øre/nese/hals-kreft
                                                                                                  
 
De færreste blir immune av gjennomgått infeksjon. Selv om du har hatt HPV-smitte en gang, kan du bli smittet av samme HPV-type igjen. 
De fleste infeksjonssykdommer gir immunitet mot senere infeksjoner. Unntak er infeksjoner som bare rammer lokalt i slimhinnen. Dette gjelder blant annet forkjølelse og urinveisinfeksjoner. Disse infeksjonene gir ikke god nok immunrespons til at immunforsvaret "husker" infeksjonen til neste gang.
 
 Selv om kroppen har kvittet seg med viruset før, er det ikke sikkert at det går bra neste gang.
 
Derfor er vaksinering og screningprogrammet, så viktig for oss !

Forebygging av livmorhalskreft. Screening. HPV-vaksine.

 

 

Tida går fort.  I dag fikk jeg innkalling igjen.  Er det virkelig 3 år siden sist?  Ikke det morsomste man gjør, men det er et fint tilbud, for å forsikre seg om at alt er i orden. 

  Er egentlig ikke noe man snakker så mye om, om det ikke er positive funn.  Og heldigvis, for min del, har jeg vært heldig, til nå. Tilbudet gis til kvinner mellomom 25 og 69 år, så jeg har jo gjort det noen ganger.

Ensom om dette er jeg ikke. I 2008 ble det tatt slike prøver av 450 000 kvinner. Omtrent 80 % av kvinnene som ble anbefalt celleprøve valgte å delta i screeningprogrammet.   95 % av alle prøver som ble tatt, var normale.    22 000 kvinner hadde celleforandringer som måtte følges opp, over tid.  Hos de fleste gikk celleforandringene tilbake,  og ble nøye fulgt opp.

  Men noen trengte kirurgisk behandling  3 059 kvinner ble konisert, der celleforandringene ikke var gått tilbake.  De som ble konisert var i gjennomsnitt 37 år.  Dette for å forebygge at celleforandringen   utviklet seg til kreft.

Jeg trodde  at celleforandringer var det samme som kreft-  Det er det ikke.  Det er forstadier, som ofte går over av selg selv, men må følges opp, for å se at det faktisk gjør det.   Om det ikke går tilbake., må man  koniseres. 

Selve inngrepet er ikke så stort.  Man fjerner den del av livmorhalsen der celleforandringene er.  Nå viser en ny studie ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus at kvinner som gjør dette før de blir gravide er i risikosonen for å føde for tidlig. De har også en økt risiko for sen abort.

17% av kvinnene som har hatt inngrepet, føder før termin. Det vil si før 37 svangerskapsuke.  Fordi når livmorhalsen blir kortere kan den miste noe av sin mekaniske funksjon med å holde fosteret på plass.   Kvinner i dag er eldre når de får barn. Derfor vil flere ha fjernet deler av livmorhalsen og ha økt risiko for å føde for tidlig.

270 kvinner fikk livmorhalskreft i 2008.  Av disse døde 84..

40 prosent av de som får diagnosen er under 40 år.

Så det er ikke så veldig mange som utvikler livmorhalskreft.  Men tragisk for de det gjelder, både behandling og skadene som kan oppstå  av kreften, og behandlingen. Og veldig tragisk for de som dør, og deres etterlatte.  Spesielt når man enda ikke er så gammel.    


Omtrent 80 prosent av alle kvinner i alderen 25-69 år tar celleprøver som anbefalt. Halvparten av de som får livmorhalskreft er blant de 20 prosent som ikke hadde tatt celleprøver siste fem år.

Så jeg skal hvertfall gå.  I år også !!!! 

  

 Jeg har sett i mange år at bekjente  har fått celleforandringer.  Alle har blitt fulgt opp når det er påvist.  Flere måtte koniseres.  To nære, døde pga livmorhalskreft, i ung alder. Selv etter all behandling det var mulig å få.   Noe som er grunnen til at jeg har engasjert  meg, for at jenter skal vaksineres, og følge screeningprogrammet.   Men jeg visste ikke tidligere at årsaken var   HPV (humant papillom virus) som smitter seksuelt.. 

I 2008 fikk Harald zur Hausen Nobelprisen i medisin for sin oppdagelse av sammenhengen mellom humant papillomavirus (HPV) og livmorhalskreft. HPV kan også forårsake kreft i ytre kjønnsorganer (vulva, vagina, penis), endetarm (analkreft) og noen typer øre/nese/halskreft. Oppdagelsen av HPV som årsak til kreft gjør at HPV-relatert kreft nå kan forebygges ved hjelp av vaksine og HPV-testing.  To  HPV typer er og årsak til kjønnsvorter.  Disse to virus typene vaksineres man og mot.  De er i vaksinen.    6 000 nordmenn behandels årlig for dette kjønnsvorter.


I fjor ble det innført en vaksine i barnevaksineringsprogrammet.  Kjært barn har mange navn:  Gardasil, HPV-vaksinen, kreftvaksinen. 


  Vel, det er ikke en kreftvaksine, men den forebygger smitte av et virus som kan føre til kreft hos noen.  Slik jeg forklarte over her.   90 % av befolkingen vil bli smittet i løpet av livet.  10 % vil av en eller annen grunn ikke kvitte seg med viruset selv.

 

 

Nå blir 12 år gamle jenter vaksinert på skolen, gjennom barnevaksineringsprogrammet, som det er frivillig å delta i.  Det er søknad inne nå om å få utvidet tilbudet til flere alderstrinn.  Ja, det er til og med satt spørsmål om vaksinering av gutter også.  

Det viser seg nemlig at gutter og får HPV kreft.  I 2008 fikk 1.528 nordmenn kreft, der HPV var til stede. 

Gardasil , er vaksinen som benyttes i Norge.  Den inneholder fire HPV typer, der to er mot kjønnsvorter, og HPV 16 og 18 som forårsaker 70 prosent av livmorhalskreft.. Smitte av  2 virustyper, som kan  utvikle seg til kreft, hos noen.

Opptil 30 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft er forårsaket av andre HPV typer enn de som er i vaksinen.

Derfor er det viktig, at jenter som vaksinerer seg fortsatt går til screening  når de blir gamle nok.

 
Da mange 18-26 år gamle kvinner i Norge deltok i en vaksinestudie for noen år siden, viste forskjellen mellom vaksinegruppen og placebogruppen at forskjellen mellom gruppene ble for stor. Det var uetisk å gjennomføre studien som planlagt. Man kunne ikke la kvinnene som fikk placebo utvikle celleforandringer og kreft.  Alle som utviklet celleforandringer måtte få behandling uavhengig av om de var i placebogruppen eller i vaksinegruppen. Ingen utviklet kreft.
 
 
 Studien måtte avbrytes, og alle kvinner i placebogruppen fikk tilbud om aktiv HPV-vaksine de også.
 
Derfor kan man ikke i dag si sikkert om vaksinen vil forebygger kreft. Men man vet at den forebygger celleforandringer.  Og det er som jeg har forklart over her, forstadier til kreft.

Livstidsrisiko for livmorhalskreft er 0,9 %. Det vil si at det i et årskull på 30.000 vil være 270 som utvikler livmorhalskreft.

Av 1000 jenter som takker nei til vaksine vil 120 får kjønnsvorter (kondylomer), 100 vil få behandlingkrevende
celleforandringer, 10 vil få livmorhalskreft hvorav 3 vil dø av sykdommen.

Av 1000 jenter som takker ja til vaksine vil 12 få kjønnsvorter, 65 vil få behandlingskrevende celleforandringer, 3 vil få livmorhalskreft hvorav en vil dø av sykdommen.

Defor vil jeg si at de jentene som vaksinerer seg er smarte.  Om de også følger screeningprogrammet når de blir voksne, så har de gjort det de kan for å forebygge livmorhalskreft.

Fakta og myter om HPV vaksinen

 http://www.lommelegen.no/829398/hpv-vaksinen-myter-og-fakta

 

Les mer i arkivet » Februar 2011 » November 2010
hits